ExxonMobil

Innovációs Verseny

Pályázati
kiírás

#kettőskihívás

ExxonMobil INNOVÁCIÓS VERSENY

#dualchallenge

Kettős kihívás

Miként lehet az emberiség növekvő energiaigényét kiszolgálni a karbonlábnyom csökkentésével, a klímavédelmi céloknak megfelelően, az energiaátmenet és a felelős energiafelhasználás jegyében? A civilizáció és az emberiség javuló életminősége hogyan lehet összeegyeztethető a klímavédelmi célokkal? Miként valósulhat meg az energiafelhasználás felelős növekedése és fenntarthatósága?

A verseny kiírója:

ExxonMobil

A verseny témája:

Az ExxonMobil, a világ egyik vezető energetikai cége, pályázatot hirdet diákok számára a gazdasági fejlődés és a klímavédelem, a felelős és tiszta energiafelhasználás, az energiarendszer átalakitásának, valamint a hagyományos és a megújuló energiaforrások innovatív összehangolásának témájában.

Kihívásokkal teli változások mentén nő az emberiség energiaigénye, a világban zajló folyamatok rávilágítanak a felelős energiagazdálkodás jelentőségére.

Egyre nagyobb az energiaszükségletünk, ám egyre kevesebb erőforrásból gazdálkodhatunk. Szükség van tehát a jelenlegi erőforrásaink hatékonyabb felhasználására, valamint az új technikai megoldásokra, és azok okos felhasználására. A jövőben a növekvő energiaigény mellett a fenntarthatóság jegyében az energia minden formájára szükség lesz – beleértve a földgázt és a megújuló energiaforrásokat is – Európa, valamint a világ kibocsátáscsökkentési céljainak teljesítéséhez.

Kinek szól a verseny?

Azon Magyarországon tanuló

 • egyetemi hallgatók vagy
 • doktoranduszok, illetve
 • egyetemekkel közös kutatási és fejlesztési projektekben közreműködő szakemberek, munkacsoportok

pályázatait várjuk, akik az energetika tudományának valamely területén valamely fejlesztő ötlet, vagy konkrét projekt bemutatására vállalkoznak.

Pályamunkák

Piacvezérelt és termék fókuszú pilot kutatási projekt-ötleteket, projekteket és innovációs aktivitást keresünk a közép- és hosszú távú energiafelhasználás területén, amelyek egy új szemlélet vagy technológiai újítás használatával szeretnének megoldást találni egy, a verseny témájában felvázolt problémára, problémakörre. Műfaji és tudományos megkötés nincs, a zsűri ugyanakkor előnyben részesíti a gyakorlat-orientált pályamunkákat.

A pályázatok nyelve lehet angol és magyar de az angol nyelvűpályamunkák előnyt élveznek az elbírálás során. Magyar nyelvű pályázatok esetén mellékelni kell egy egyoldalas angol összefoglaló anyagot, mely tartalmazza a pályázati anyag legfontosabb elemeit.

leadandó pályamunka:

Elvárás, hogy a teljes pályázati anyag tartalmazza a következőket:

Kötelező elemek:

 • a kitöltött pályázati adatlapot
 • egy összefoglalót, mely tartalmazza:
  • a projekt célkitűzéseit (max. 3000 karakter),
  • a projekt miként ad választ az említett kihívásokra (max. 6000 karakter)
  • a projekt pénzügyi értékének és gyakorlati alkalmazhatóságának bemutatását (max. 4000 karakter)
 • a csapat tagjainak szakmai hátterének bemutatását (max. 3000 karakter)
 • rövid szakmai ajánlást az érintett egyetem valamely tanára, kutatásvezetője részéről

Amennyiben a leadott anyag magyar nyelvű, a pályázónak mellékelnie kell egy egyoldalas angol összefoglaló anyagot (3000-4000 karakter), mely tartalmazza a pályázati anyag legfontosabb elemeit.

 

Opcionális elemek:

 • prezentáció (max 10 oldal), kisvideó, ami bemutatja a projektet (max. 3 perces), fotó vagy egyéb vizuális háttéranyag, ami segíti a projekt jobb megismerését, megértését. (Ha videót szeretnél csatolni a pályázatodhoz, kérjük, hogy először töltsd fel a Youtube-ra és csak a linkjét csatold be a pályázati anyagba.)

A Kiíró azon pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a pályázati anyag kötelező részeként feltüntetett elemeket hiánytalanul tartalmazzák.

Nevezés:

2020. október 8-ig előregisztrációval a verseny internetes oldalán. https://thedualchallenge.com/jelentkezes/
Minden pályázónak kötelező az előregisztráció során jelezni, hogy részt kíván venni a versenyben. Csak az előregisztrált pályázóknak tudjuk elfogadni a pályázati anyagát.

A pályázatra csak online lehet jelentkezni.

A pályamunkákat 2020. október 21-ig kell a verseny weboldalára feltölteni. https://thedualchallenge.com/jelentkezes/

A pályázatok feltöltésére csak az előregisztráció lezárulását követően van lehetőség.

A határidő után beadott pályázati anyagok nem vehetnek részt a pályázaton.

A Kiíró fenntartja az időzítés tekintetében a változtatás jogát.

Elbírálás:

A pályamunkákat tapasztalt energiaipari és tudományos szakértők, és az ExxonMobil szakemberei értékelik.

Szabó István

tudományos és nemzetközi elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal

Jeroen Kirschbaum

ügyvezető igazgató, ExxonMobil Magyarország

Luc Martens

vezető tudományos tanácsadó, ExxonMobil brüsszeli kutatóközpont

Szabó László

kutatóközpont-vezető, Regionális Energia Kutató Központ

Dervalics Ákos

CEO, InnoEnergy HUB Hungary

Az elbírálás szempontjai:

A zsűri a beadott pályázatokat az alábbi fő szempontok szerint értékeli:

 • a pályázatban szereplő ötlet újszerűsége
 • projekt innovativitása
 • a projekt társadalmi és gazdasági hasznossága
 • az ötlet erőforrásigénye (pénzügyi, eszköz, humán és egyéb erőforrás igény) valamint megtérülési esélyei
 • a projekt fenntarthatósága
 • a projekt megvalósíthatósága

A zsűri többségi szavazással hozza meg a döntését, munkájuk nem nyilvános, döntésük végleges. A zsűri döntését követően nincs fellebbezési lehetőség. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a hiányos vagy nem megfelelő pályázati anyagot érvénytelennek nyilvánítsa.

A verseny díjazása:

 • A nyertes pályázó csapat és felkészítő /ajánló tanárának 4 napos szakmai látogatás az ExxonMobil Brüsszeli kutatóközpontjában. Az exkluzív tanulmányúton a nyertesek betekinthetnek olyan fejlesztések munkáiba is, amelyeket az ExxonMobil még nem osztott meg a nyilvánossággal. A tanulmányút során olyan szakemberekkel nyílik lehetőség szakmai eszmecserére, akik a legfontosabb energetikai kutatásokért felelnek.
 • Az ExxonMobil magyarországi központjában 2 hetes szakmai mentorálás egy vezető beosztásban lévő ExxonMobil alkalmazott mellett

Megjegyzés: Kiíró fenntartja a jogot, hogy a díjazáson módosítson, amennyiben külső körülmények az utazást nem teszik lehetővé.

A pályázókra vonatkozó feltételek:

A Pályázó (illetve csapat esetén a Pályázó képviselője/képviselői):

 • vállalja, hogy amennyiben a szakmai zsűri kiválasztja, akkor videofelvétel készülhet róla, egy vagy több alkalommal,
 • vállalja, hogy amennyiben a szakmai zsűri kiválasztja, a felvétel készítéséhez rendelkezésre kell állnia az egyeztetett napokon, és segítenie kell a forgatás szervezését és lebonyolítását,
 • vállalja, hogy a róla szóló képi és írásos anyag megjelenhet az ExxonMobil honlapján és közösségi média oldalain, a verseny honlapján és egyéb kommunikációs felületein, illetve a sajtóban.

Kizárás:

A ExxonMobil jogosult arra, hogy bármely pályázót kizárjon a pályázatból, ha az megszegi a jelen Kiírásban foglaltakat, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a jelen pályázat céljával, vagy az ExxonMobil elveivel össze nem egyeztethető. Kizárásra kerülnek azok a pályázatok is, amelyek sérthetik mások szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogait.

Egyéb Rendelkezések:

A pályázó elfogadja, hogy a pályamunka benyújtásával a benyújtásra kerülő pályamunka vonatkozásában korlátlan területi hatállyal és nem korlátozott időre felhasználási jogot biztosít az ExxonMobil részére.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy az ExxonMobil jogosult arra, hogy ezen felhasználási jogot harmadik félre átruházza. A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy pályázó nevére hivatkozást, valamint az ExxonMobil által vagy az ExxonMobil megbízásából harmadik személy (az ExxonMobil szerződött partnere pl. kommunikációs vagy médiaügynökség) által a pályázóról jelen pályázattal összefüggésben készített kép- és/vagy hangfelvételt az ExxonMobil időben és térben korlátlanul felhasználhatja.

Pályázó kijelenti, hogy a benyújtott pályamű tekintetében rendelkezik a szerzői jogokkal, és szavatol azért, hogy a művön nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a Felhasználó jogszerzését és felhasználását korlátozná vagy akadályozná. Kijelenti továbbá, hogy a pályamű fentiek szerinti felhasználásának jogszerűségéért teljes mértékben felelős. Harmadik fél részéről felmerülő kártérítés igény esetén Pályázó teljes felelősséggel tartozik.

A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy semmilyen díj-, költség- és kártérítési követeléssel nem élhet a pályázat vonatkozásában. A pályázó a pályamunka benyújtásával kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja a Pályázat elbírálásában résztvevők, a bírálók döntését és tudomásul veszi, hogy azzal szemben jogorvoslattal nem élhet. Pályázó a pályamunka benyújtásával egyidőben önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű hozzájárulást ad arra, hogy a jelen versenykiírásban meghatározott személyes adatait az ExxonMobil a Pályázat elbírálása érdekében az Adatkezelés tájékoztatóban (LINK) foglalt módon kezelje.

Kapcsolat:

A verseny szervezője és lebonyolítója az ExxonMobil megbízásából az Uniomedia Zrt. A pályázattal kapcsolatos kérdések esetén az alábbi címen kérhet információt: dualchallenge@uniomedia.com